You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Bostøtte på Ressourcecenter Jammerbugt

Læs om bostøtte/besøg.

Sidens indhold

Formålet med bo-støtten

Støtten til opgaverne bevilliges ud fra en konkret og individuel vurdering af borgers funktionsevne og støttebehov. Opgaverne reguleres gradvist ved løbende opfølgningsmøder. Rådgiver i myndighedsafdelingen har i samarbejdet med borger udarbejdet de indsatsmål, som borger og bo-støtte fra Ressourcecenter Jammerbugt skal arbejde med i fællesskab frem mod at komme i mål med opgaverne.

Ressourcecenter Jammerbugt har fokus på den individuelle tilrettelagte tilgang, og at borgerne bliver mødt imødekommende, med respekt og ressourcefokuseret. Der er stort fokus på motivation, interesser og kompetencer med et mål om at øge borgernes selvstændighedsgrad på så mange måder som muligt. Ressourcecenter Jammerbugt arbejder ud fra faglige metoder og tilgange, som tager afsæt i psykoedukation, Kognitiv Ressource fokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP) samt TEACCH-principperne.

Pris

Prisen for §-85-bostøtte er 339 kr. pr. pakke.

1 pakke svarer til 1 time. I én pakke er der også inkluderet tid til administration, dokumentation, o.l. Ofte er det 45 min. hos borger ATA (ansigt til ansigt) og 15 min. til de øvrige ting.

Personale i bo-støtten

Herunder er kontaktoplysninger på personalet i bo-støtten. 


Sanne Rimer Kronborg
Fagkoordinator
41 91 17 80                            


Mette Djernis

41 91 17 04


Pernille Støvring Raal

41 91 28 38


Camilla Amdisen

41 91 24 02

Louise Pedersen
41 91 25 36