You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ressourcecenter Jammerbugt

Et individuelt tilrettelagt tilbud til dig med en diagnose inden for autisme.

Dagtilbud på Ressourcecenter Jammerbugt

Dagtilbuddet hjælper dig med at afklare dine muligheder for at komme i job eller uddannelse. Dagtilbuddet er også for dig, der er førtidspensionist, som har brug for et indholdsrigt og socialt tilbud i hverdagen.

Bostøtte på Ressourcecenter Jammerbugt

Bostøtte efter servicelovens §85

Samtaleforløb/Psykoedukation

Tilbydes borgere, som primært har en diagnose inden for autisme evt. med tillægsdiagnoser.

Butik RCJ

Produkter der sælges i butikken er produceret af borgerne tilknyttet dagtilbuddet på Ressourcecenter Jammerbugt. Butikken betjenes af personale og borgere i dagtilbuddet.