You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Ressourcecenter Jammerbugt

Et individuelt tilrettelagt tilbud til dig med en autismediagnose.

Dagtilbud på Ressourcecenter Jammerbugt

Dagtilbuddet hjælper dig med at afklare dine muligheder for at komme i job eller uddannelse. Dagtilbuddet er også for dig, der er førtidspensionist, som har brug for et indholdsrigt og socialt tilbud i hverdagen.

Bostøtte på Ressourcecenter Jammerbugt

Læs om bostøtte/besøg.

Samtaleforløb/Psykoedukation

Samtaleforløb/psykoedukation tilbydes borgere, som primært har en diagnose inden for autisme, evt. med tillægsdiagnoser.

Butik RCJ

Produkter der sælges i butikken er produceret af borgerne tilknyttet dagtilbuddet på Ressourcecenter Jammerbugt. Butikken betjenes af personale og borgere i dagtilbuddet.

Klub

På Ressourcecenter Jammerbugt er der i perioder klub én gang ugentligt. I klub kan man deltage i almindelige sociale aktiviteter med andre unge. Der er personale tilknyttet klubben til at støtte og guide i aktiviteterne og i samværet med hinanden.