You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Læge og sygesikring

Læs om lægevalg, lægevagt, sundhedskort, sygesikringsgrupper og det blå sygesikringskort.

Det blå EU-sygesikringskort

Rejser du til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein, skal du huske det blå EU-sygesikringskort.

Lægevagten

Du kan ringe til lægevagten, hvis du har brug for lægehjælp uden for din egen læges åbningstid, dvs. i tidsrummet 16-08 og i weekender og helligdage.

Lægevalg

Du kan frit skifte til en læge, der har åbent for tilgang af nye patienter.

Sundhedskort

Det gule sundhedskort er din dokumentation for, at du har ret til sundhedsydelser i Danmark.

Sygesikringsgruppe

Alle borgere med bopæl i Danmark er omfattet af den offentlige sygesikring og har dermed ret til lægehjælp.

Tolkning hos Lægen

Du har ret til tolkebistand i forbindelse med behandling hos egen læge, praktiserende speciallæge og sygehusbehandling.

Transport til læge og speciallæge

Kørselskontoret i Jammerbugt kommune administrerer kørsel til læge og speciallæge for pensionister og førtidspensionister.