You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Tømningsregulativ

Jammerbugt Kommune indførte i 2009 en obligatorisk ordning for tømning af bundfældningstanke for alle ejendomme udenfor kloakeret opland.