You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Psykologer i Jobcenter Jammerbugt

Psykologerne er en del af Jobcenter Jammerbugts beskæftigelsesindsats. Her kan du læse om de forskellige indsatser, psykologerne tilbyder.

Sidens indhold

Støttende samtaler

Et støttende samtaleforløb består af op til fem psykologsamtaler, som bliver tilrettelagt individuelt. Vi tager udgangspunkt i de problemstillinger, som du oplever, påvirker dine arbejds- eller uddannelsesforhold.

Din rådgiver i jobcentret kan henvise dig til et støttende samtaleforløb. Herefter kontakter psykologen dig for aftale om tid og sted for en indledende samtale. Ved den indledende samtale vurderer psykologen, om et støttende samtaleforløb er det rette for dig, eller om du er bedre hjulpet på anden vis.

Hvis du bliver tilbudt et samtaleforløb, aftaler du med psykologen, hvor ofte I skal mødes. Ved samtaleforløbets afslutning skriver psykologen et kort notat, som I gennemgår sammen, inden notatet bliver sendt til jobcentret. Psykologen har tavshedspligt.

Støttende samtaler kan ikke erstatte reel psykologbehandling. Psykologbehandling foregår primært ved privatpraktiserende psykologer, og du kan i nogle tilfælde få en henvisning fra din læge. Psykologen kan oplyse dig nærmere om det, hvis det er relevant. Hvis din læge allerede har henvist dig til psykologbehandling, anbefaler vi, at du kontakter en privatpraktiserende psykolog. Du kan finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer og deres estimerede ventetider på sundhed.dk.

Der kan være ventetid på støttende samtaleforløb ved jobcentrets psykologer.  

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Psykolog Stine Krogh Christensen, tlf.: 4191 1557

Forebyggelse og arbejdsfastholdelse

Bor du i Jammerbugt kommune, kan du blive tilbudt et støttende samtaleforløb ved en psykolog, hvis du for nylig er blevet sygemeldt fra dit arbejde eller er i risiko for at blive det i nær fremtid. Tilbuddet er en del af jobcentrets forebyggelses- og fastholdelsesindsats, og samtalerne kan som udgangspunkt starte inden for et par uger efter henvisning.

Et støttende samtaleforløb består af op til fem psykologsamtaler, som bliver tilrettelagt individuelt. Der bliver taget udgangspunkt i de problemstillinger, som du oplever, påvirker din tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Du bliver henvist af en medarbejder fra jobcentrets Fastholdelsesteam, hvorefter psykologen kontakter dig for nærmere aftale om tid og sted for en indledende samtale. Under samtalen vurderer psykologen, om et støttende samtaleforløb er det rette for dig, eller om du er bedre hjulpet på anden vis. Hvis du bliver tilbudt et samtaleforløb, aftaler I sammen, hvor ofte I skal mødes. Ved samtaleforløbets afslutning skriver psykologen et kort notat, som I sammen gennemgår, inden det bliver sendt til jobcentret. Psykologen har tavshedspligt.

Støttende samtaler kan ikke erstatte reel psykologbehandling. Psykologbehandling foregår primært ved privatpraktiserende psykologer, og du kan i nogle tilfælde få en henvisning fra din egen læge. Psykologerne ved jobcentret kan oplyse dig nærmere om det, hvis det er relevant. Hvis din læge allerede har henvist dig til psykologbehandling, anbefaler vi, at du kontakter en privatpraktiserende psykolog. Du kan finde en oversigt over privatpraktiserende psykologer og deres estimerede ventetider på sundhed.dk

For henvisning til støttende psykologsamtaler som led i arbejdsfastholdelse kan du kontakte en medarbejder ved jobcentrets Forebyggelses- og fastholdelsesteam:

Heidi P. Landgrebe, tlf.: 4191 1954

Har du spørgsmål til psykologydelsen, kan du kontakte:

Psykolog Kathrine Hammer, tlf.: 4191 1887

Psykologisk screening

Din rådgiver i jobcentret kan henvise dig til en psykologisk screening. Psykologens opgave er her at beskrive dig og din situation.

Screeningen tager udgangspunkt i en specifik forespørgsel fra din rådgiver. Formålet kan f.eks. være at vurdere om psykologbehandling vil kunne hjælpe dig, eller om du har nogle skånehensyn i forhold til arbejde eller uddannelse. Psykologen udformer efter 1-3 samtaler med dig et notat, hvori rådgivers spørgsmål bliver besvaret. Psykologen vil gennemgå notatet med dig, inden det bliver sendt til din rådgiver.

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Psykolog Stine Krogh Christensen, tlf.: 4191 1557

Psykologisk undersøgelse

Din rådgiver i jobcentret kan henvise dig til en psykologisk undersøgelse. En psykologisk undersøgelse kan være med til at afklare dine ressourcer og barrierer. Det kan være, at du har nogle særlige udfordringer, der skal tages hensyn til på arbejdsmarkedet eller i forbindelse med uddannelse.

Undersøgelsen tager udgangspunkt i en specifik forespørgsel fra din rådgiver. Psykologen vil lave et grundigt interview og udføre forskellige psykologiske tests, inden der bliver udformet et notat, hvori rådgivers spørgsmål bliver besvaret. Psykologen vil gennemgå notatet med dig, inden det bliver sendt til din rådgiver.

VIVA - holdforløb for dig med stress, angst og depression

VIVA er et holdforløb for voksne mennesker bosiddende i Jammerbugt Kommune, der er sygemeldt på grund af stress, angst eller depression.

Deltagerne mødes om formiddagen tre gange ugentligt i otte uger med fremmødedage mandage, onsdage og fredage. Der er kursusstart hver fjerde uge.

Kurset indeholder psykoedukation ved psykolog, individuelt tilpasset fysisk træning og mindfulness ved fysioterapeut.

Psykoedukation er undervisning og samtale om håndtering af stress, angst og depression. Den individuelt tilpassede træning skal hjælpe med at få krop og sind styrket på passende vis. Der er ikke lagt op til hård træning men mere at få gang i fysikken på nænsom og individuelt passende vis. Mindfulness er en særlig måde at være tilstede i nuet på - baseret på meditationsteknikker.

VIVA er ikke til personer med svær psykisk sygdom. 

Formålet med deltagelse i VIVA er at inspirere dig til hensigtsmæssig håndtering af en aktuel situation og understøtte din tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Din rådgiver ved jobcentret kan henvise dig til forløbet. 

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte:

Psykolog Klaus Hansen, tlf.: 4191 1781

Læs mere om VIVA i denne pjece

Førstegangssamtaler - sygedagpenge

Hvis du modtager sygedagpenge, har din rådgiver mulighed for at invitere en psykolog med til en af jeres samtaler. Psykologen kan f.eks. svare på spørgsmål om behandlingsmuligheder eller hjælpe med at lave en plan for din tilbagevenden til arbejdet.  

Har du spørgsmål kan du kontakte:

Psykolog Stine Krogh Christensen, tlf.: 4191 1557