You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Affaldsplan, gebyrer og regulativ for husholdningsaffald

Her finder du Jammerbugt Kommunes affaldsplan, gebyrer og regulativ for husholdningsaffald.

Affaldshåndbøger for 2022

Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Jammerbugt Kommunes plan for håndtering af affald fra husholdninger, institutioner og virksomheder samt erhvervsaffald (bortset fra det kildesorterede til materialenyttiggørelse). Planen beskriver mål og initiativer på affaldsområdet frem til 2024.
Se Affalds- og ressourceplan 2014-2024

Affaldsgebyr i kommunens takstblad

Her finder du Jammerbugt Kommunes takstblad

Regulativ for husholdningsaffald

Regulativet fastsætter regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Jammerbugt Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske forhold for miljø og mennesker og begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald.


Formålet er også, efter miljøbeskyttelsesloven, at fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v. med henblik på at etablere og skabe rammerne for velfungerende kommunale ordninger, herunder normere de praktiske forhold i forbindelse med afviklingen af affaldsindsamlingen og -håndteringen.

Se affaldsregulativ for husholdningsaffald

Henvendelser vedr. affald

72577609
affald@jammerbugt.dk
Lundbakvej 5
9490 Pandrup

Åbningstider - telefon

Mandag-onsdag

8-15.30

Torsdag

8-17

Fredag

8-13

Åbningstider - fremmøde

Mandag-onsdag

10-14

Torsdag

10-17

Fredag 

10-12