You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Solgården Plejecenter

Velkommen til Solgården Plejecenter.

Velkommen til Solgården Plejecenter

I Fjerritslev finder du Solgården Plejecenter. Plejecentret er kommunens største med 67 boliger. Pladserne fordeler sig på 61 somatiske pladser og 16 pladser forbeholdt personer, der lider af demens.

Plejecentret er inddelt i seks afdelinger, hvor fire afdelinger er somatiske, og to er demensafdelinger.

På Solgården bliver der afholdt julefrokost, påskefrokost, OL og diverse koncerter i løbet af året. Det er især frivillige pensionister fra området, der står for at arrangere arrangementerne.

Som beboer på Solgården Plejecenter er der mulighed for at komme på bustur fire gange om ugen.

Solgården Plejecenters personale vægter det gode hverdagsliv højt og arbejder ud fra de ressourcer, som beboeren har.

Billeder fra Solgården Plejecenter

Midlertidigt ophold

På Solgården Plejecenter er der mulighed for midlertidigt ophold, hvis du i en periode har brug for træning, rehabilitering, omsorg og pleje. Det kan f.eks. være dig, der er ægtefælle, forælder eller anden nær pårørende til en person med nedsat fysisk eller psykisk funktion, som kan komme på midlertidigt ophold.

Læs mere om midlertidigt ophold.

Du finder os her

Solgården Plejecenter
Aggersundvej 31
9690 Fjerritslev
Tlf. 7257 8710

Yderligere oplysninger

Centerleder
Trine Maria Klitgaard
41 91 19 07