You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Orlov til pasning af syge og døende pårørende

Har du tilknytning til arbejdsmarkedet, kan du blive ansat af kommunen i op til seks måneder til at passe en nærtstående med et betydeligt handicap eller en alvorlig sygdom.

Dette indhold kommer fra Borger.dk

Orlov til pasning af syge og døende pårørende