You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Demens

Her kan du læse om, hvilke tilbud Jammerbugt Kommune har til personer med demens og deres pårørende.

Sidens indhold

Demenskoordinatorer

Hos Jammerbugt Kommune er der ansat tre demenskoordinatorer med specialuddannelse. De hjælper dig og dine pårørende.

Demenskoordinatoren har telefonisk rådgivning, men tilbyder også hjemmebesøg hos dig for at støtte og vejlede dig.

Demenskoordinatoren er din og dine pårørendes kontaktperson i  forløbet med udredning, diagnosticering og livet med demenssygdom. 

Den praktiserende læge, speciallægen og demenskoordinatoren samarbejder om at vejlede dig i behandling af demens og øvrige sygdomme, der påvirker psyken og hjernens tænkeevne - f.eks. forvirringstilstande eller depression.

Demenskoordinatoren formidler viden om demens og rådgiver dig og dine pårørende om kommunens tilbud, så du kan fortsætte dit liv og få mest mulig livskvalitet og indhold i din hverdag. Demenskoordinatoren kan være behjælpelig med at støtte opstart af relevante tilbud.

Demensudredning

Symptomer på demens kan forveksles med andre sygdomme og tilstande. Det kan være stress, depression, reaktion på tab af ægtefælle eller flytning. Symptomer skal opdages og udredes så tidligt som muligt, så du som person eller pårørende kan få den rigtige diagnose, støtte og vejledning.  

I Jammerbugt Kommune betyder det, at der bliver tilbudt demensudredning og opfølgning ved en demenskoordinator. Tilbuddet gælder for dig, der har mistanke om demens, problemer med hukommelsen eller oplever andre forandringer i hverdagen. Det gælder også dig, der har tydelige demenssymptomer.

Udredning af demens kan starte ved en samtale med praktiserende læge eller ved et besøg af en demenskoordinator hjemme hos dig selv. Der spørges ind til symptomer, udføres hukommelsestest og depressionstest. Demenskoordinatoren taler med dig, der har symptomer og dine pårørende, og herefter bliver al information videresendt til den praktiserende læge.

Med udgangspunkt i situationen bliver den nødvendige hjælp og støtte sat i gang. Demenskoordinatoren følger op på de igangsatte tiltag og vurderer løbende sammen med dig og dine pårørende, om der er behov for at ændre eller etablere nye tiltag.

Demenskoordinatoren kan stå for kontakten til relevante samarbejdspartnere og fagpersoner.

Foredrag for mennesker med demens og ledsager

"Diagnosen og tiden efter"

Foredragsrækken henvender sig til mennesker med demens og ledsager, der primært har behov for viden og mulighed for at få svar på spørgsmål.

Emner

 • Hjernen og demens
 • Hverdagen, kommunikation, trivsel og livsstil
 • Fremtiden og muligheder for hjælp

Næste foredragsrække afholdes i forår 2025. Datoerne fremkommer senere

Sted: Birkelse Skole Gammel Landevej 70, Birkelse 9440 Aabybro. Vi tager imod ved hovedindgangen

Tilmelding: Dorthe, telefon: 41 91 14 59, eller Anne Marie, telefon: 41 91 13 95 (træffes hverdage kl. 8 til 9)

Demensvenlig træning i Fjerritslev

Demensvenlig træning er for dig med en MCI eller demensdiagnose i let grad og din ledsager.

Tid: Torsdage kl. 10.30 til 12

Sted: Kultur og Seniorcenteret, Tennisvej 9, 9690 Fjerritslev

Demensvenlig træning er holdtræning, hvor vi håber, din ledsager også har lyst til at deltage.

Holdledere: Instruktør og demenskoordinator har ansvaret for træningen

For at deltage i demensvenlig træning, skal du:

 • have en ledsager der sørger for transport
 • kunne træne i 45 minutter
 • ikke bruge ganghjælpemiddel
 • møde omklædt og medbringe inde sko til træningssal
 • medbringe fyldt drikkedunk

Efter dagens træning samles vi alle til vand, kaffe/te og hyggesnak, inden vi går hjem kl. 12.

Det er gratis at deltage i træningen.

Du skal tilmelde dig hos demenskoordinator Anne Marie Behnk på telefon: 41 91 13 95 (træffes hverdage kl. 8 til 9).

Demensvenlig træning i Pandrup

Demensvenlig træning er for dig med en MCI eller demensdiagnose i let grad og din ledsager.

Tid: tirsdage kl. 10 til 11.30

Sted: Jetsmark Idrætscenter, Bredgade 140, 9490 Pandrup

Demensvenlig træning er holdtræning, hvor vi håber, din ledsager også har lyst til at deltage.

Holdledere: Instruktør og demenskoordinator har ansvaret for træningen

For at deltage i demensvenlig træning, skal du:

 • have en ledsager, der sørger for transport
 • kunne træne i 45 minutter
 • ikke bruge ganghjælpemiddel
 • møde omklædt og medbringe inde sko til træningssal
 • medbringe fyldt drikkedunk

Efter dagens træning samles vi alle til vand, kaffe/te og hyggesnak, inden vi går hjem kl. 11.30.

Det er gratis at deltage i træningen.

Du skal tilmelde dig hos demenskoordinator Anne Marie Behnk på telefon: 41 91 13 95 (træffes hverdage kl. 8 til 9).

Samtalegrupper for pårørende

At være pårørende til en person med demens kan i perioder være umådeligt svært. Afmagt, frustration og sorg kan tage modet fra selv den stærkeste pårørende. Følelser af skam og skyld over ikke at slå til kan fylde én med dårlig samvittighed.

At mødes og snakke sammen i en samtalegruppe kan løsne op for svære følelser, og samværet med andre kan skabe håb og nyt mod på hverdagen.

Erfaringer viser, at pårørende med rette støtte og vejledning i sygdomsforløbet, bliver bedre til at håndtere rollen som pårørende, og det bliver muligt at leve et godt liv på trods af demenssygdom i familien. Støtte og vejledning forbereder nemlig dig som pårørende til det kommende forløb.

Jammerbugt Kommune har to samtalegrupper for pårørende til personer med demens:

Pandrup

Sted: Sundhed og Bevægelse i kælderetagen på Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup

Tid: Den første torsdag i hver måned kl. 10 til 12 (sommerferielukket i august)

Brovst

Sted: Sundhedshuset, kantinen, kælderetagen, Sygehusvej 6, 9460 Brovst

Tid: Den første tirsdag i hver måned kl. 10 til 12 (sommerferielukket i juli og august)

Sådan afvikles møderne:

 • Velkomst ved demenskoordinator
 • Der serveres kaffe/te og brød (20 kr./gang)
 • Information om gensidig aftale: "Tavshedspligt ud af gruppen"
 • Nyheder fra demenskoordinator
 • Hvordan er det gået siden sidst hjemme hos dig - runde, hvor alle får mulighed for taletid
 • Farvel og tak for i dag, næste mødedato aftales
 • Mulighed for telefon- og mailliste

Nogle af de emner der bliver talt om i samtalegrupperne er fx den hjemlige situation, hvordan du som pårørende kan fastholde dine egne interesser, hvordan du passer på dit eget helbred - og så hjælper gruppen hinanden med at skabe et frirum.

Hvis du har lyst til at deltage i en samtalegruppe for pårørende til personer med demens, kan du kontakte en af demenskoordinatorerne direkte eller sende en mail på demens@jammerbugt.dk.

Undervisning for pårørende

Er du pårørende til en person med demens, der fortsat bor i sit eget hjem? Så kan du deltage i kurset "Livet med demens i eget hjem".

Kurset klæder dig på til at tackle din situation som pårørende, og du og de andre deltagere, som er i samme situation som dig, kan udveksle erfaringer med hinanden.

Ægtefæller, samlevere, voksne børn og svigerbørn kan fx deltage i kurset. Det kan også være andre i det nære netværk.

Kurset bliver afholdt af demenskoordinatorer og forløber over syv gange á tre timer. Kurset er en blanding af undervisning, dialog og erfaringsudveksling.

Kurset er opdelt i syv moduler, hvor der er et særligt fokus hver gang. Herunder kan du se, hvordan forløbet er bygget op:

 1. Modul 1: Demens og kognitive vanskeligheder. Der formidles viden med henblik på at give en forståelse for de individuelle problemstillinger personer med demens kan opleve i hverdagen.
 2. Modul 2: At se det hele menneske. På dette modul får du viden om de faktorer, der kan have indflydelse på adfærden hos personer med demens, som rækker udover sygdommen.
 3. Modul 3: Hverdagsliv med demens. På modulet bliver der givet viden og redskaber til at tackle og opretholde hverdagens aktiviteter og fritidsinteresser.
 4. Modul 4: Kommunikation og samvær. På modulet får du en forståelse for konsekvenserne af ændrede kognitive betingelser samt redskaber til, hvordan du aktivt kan være med til at styrke samvær og kommunikation med personen med demens.
 5. Modul 5: Følelser og relationer. Dette modul tager udgangspunkt i, hvordan du har det og din situation. Det er vigtigt at passe på sig selv og sikre sin egen trivsel og helbred.
 6. Modul 6: Seksualitet. På modulet får du viden om, hvordan demenssygdomme kan påvirke sexlivet, og hvordan man kan tale om og håndtere udfordringerne. Derudover er formålet at medvirke til at bryde tabuet om emnet.
 7. Modul 7: Plan for fremtiden med demens. På modulet får du viden om hvilke muligheder, der er for hjælp og støtte - lige fra lovgivning, kommunale tilbud og tilbud fra frivillige foreninger og særligt tilrettelagte fritidstilbud.

Kurset afholdes på Ulveskov Skole, lokale 206, Gl. Landevej 70, Birkelse, 9440 Aabybro

Kursus forløber over 7 mandage kl 12 - 15 på følgende datoer i efteråret 2024:

 

        Den 16/9, 23/9, 30/9, 7/10, 21/10, 28/10 og 4/11 2024

 

Det er gratis at deltage i kurset, og der er 15 pladser. Der skal være mindst fem tilmeldte for, at kurset bliver afholdt.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til

Dorthe Danielsen på demens@jammerbugt.dk eller ringe på telefon: 41911459 (hverdage kl. 8 til 9)

Susanne Paulsen på demens@jammerbugt.dk eller ringe på telefon: 41911460 (hverdage kl. 8 til 9 minus onsdage)

Demenscafé i Frivillighuset Brovst i samarbejde med Ældresagen

Et godt liv trods demens

Demenssygdomme ændrer hvert år livet for mange familier. Men livet med demens behøver ikke at gå i stå. Ældresagen mener, at demens ikke må betyde social isolation - fordi aktivitet og samvær er helt afgørende for et bedre liv med demens.

Derfor tilbyder Ældresagen hver 2. tirsdag i måneden Demenscafé. Ferie i Juli måned.

Her kan personer med demens og pårørende få en kop kaffe med kage - og en snak med andre, der er i samme situation. 

Møderne foregår i samarbejde med kommunens demenskoordinatorer.

Vi vil drikke kaffe, snakke sammen, synge sange og måske spille spil.

Café er ny opstartet i forår 2023 og foregår i Frivillighuset, Stationsvej 2 i Brovst.

Kom og hjælp os godt i gang.

Hvis dette har interesse så henvend dig til Gunhild Bach Nielsen på telefon: 61 74 81 79 eller Hanne Vestergaard på telefon: 23 93 55 11.

Bliv demensven

Hvis du har lyst til at gøre en forskel for personer med demens, kan du blive demensven.

En demensven er en, der har sagt ja til at vide mere om demens. Den viden du får som demensven, gør, at du kan hjælpe en person med demens, som du møder på din vej.

Du kan som demensven være med til at gøre Jammerbugt Kommune endnu mere demensvenlig. Du forpligter dig ikke til andet end at bruge din viden om demens, når du møder en demensramt.

Læs mere om demensvenner

Demenskoordinatorer

Demenskoordinatorerne kan træffes på Vestergade 9, 9460 Brovst mandag-fredag i tidsrummet kl. 8-9.

Du finder kontaktoplysninger herunder:

Anne Marie Behnk

Demenskoordinator
Anne Marie Behnk
41 91 13 95

Susanne Lindstrøm Paulsen

Demenskoordinator
Susanne Lindstrøm Paulsen
41 91 14 60

Dorthe Danielsen

Demenskoordinator
Dorthe Danielsen
41 91 14 59

Vil du vide mere om demens?