You can use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Using this service may place a cookie on your computer.

Demens

Her kan du læse om, hvilke tilbud Jammerbugt Kommune har til personer med demens og deres pårørende.

Sidens indhold

Demensudredning

Symptomer på demens kan forveksles med andre sygdomme og tilstande. Det kan være stress, depression, reaktion på tab af ægtefælle eller flytning. Symptomer skal opdages og udredes så tidligt som muligt, så du som person eller pårørende kan få den rigtige diagnose, støtte og vejledning.  

I Jammerbugt Kommune betyder det, at der bliver tilbudt demensudredning og opfølgning ved en demenskoordinator. Tilbuddet gælder for dig, der har mistanke om demens, problemer med hukommelsen eller oplever andre forandringer i hverdagen. Det gælder også dig, der har tydelige demenssymptomer.

Udredning af demens kan starte ved en samtale med praktiserende læge eller ved et besøg af en demenskoordinator hjemme hos dig selv. Der spørges ind til symptomer, udføres hukommelsestest og depressionstest. Demenskoordinatoren taler med dig, der har symptomer og dine pårørende og herefter bliver al information videresendt til den praktiserende læge.

Med udgangspunkt i situationen bliver den nødvendige hjælp og støtte sat i gang. Demenskoordinatoren følger op på de igangsatte tiltag og vurderer løbende sammen med dig og dine pårørende, om der er behov for at ændre eller etablere nye tiltag.

Demenskoordinatoren kan stå for kontakten til relevante samarbejdspartnere og fagpersoner.

Demenskoordinator

Hos Jammerbugt Kommune er der ansat tre demenskoordinatorer med specialuddannelse. De hjælper dig og dine pårørende.

Demenskoordinatoren har telefonisk rådgivning men tilbyder også hjemmebesøg hos dig for at støtte og vejlede dig i denne nye situation.

Demenskoordinatoren er din og dine pårørendes kontaktperson i  forløbet med udredning, diagnosticering og livet med demenssygdom. 

Den praktiserende læge, speciallægen og demenskoordinatoren samarbejder om at vejlede dig i behandling af demens og øvrige sygdomme, der påvirker psyken og hjernens tænkeevne - for eksempel forvirringstilstande eller depression.

Demenskoordinatoren formidler viden om demens og rådgiver dig og dine pårørende om kommunens tilbud, så du kan fortsætte dit liv og få mest mulig livskvalitet og indhold i din hverdag. Demenskoordinatoren kan være behjælpelig med at støtte opstart af relevante tilbud.

Demensvenlig træning

Demensvenlig træning er for dig med en MCI eller demensdiagnose i let grad og din ledsager.

Tid: fredage fra 10-11.30 

Sted: Træningssal, Bransagervej 30, 9490 Pandrup

Demensvenlig træning er holdtræning, hvor vi håber, din ledsager også har lyst til at deltage.

Holdledere: instruktør og demenskoordinator har ansvaret for træningen. 

For at deltage i demensvenlig træning, skal du :

 • have en ledsager, der sørger for transport
 • kan træne i 45 minutter, du skal eks. kan gå 500 meter
 • ikke bruge ganghjælpemiddel
 • møde omklædt i tøj efter årstiden
 • medbringe inde sko til træningssal

Efter dagens træning samles vi alle til vand, kaffe/te og hyggesnak inden vi går hjem kl. 11.30.

Det er gratis at deltage i træningen.

Du skal tilmelde dig hos demenskoordinator Anne Marie Behnk på telefon 4191 1395 på hverdage mellem 8-9.

 

Aktiv med demens café i Pandrup

Har du en demensdiagnose og føler du mangler noget hyggeligt og meningsfuldt at lave. Er du selvhjulpen og selv kan sørge for transport er du og din evt. ledsager meget velkomne i "Aktiv med demens café".

I caféen møder du andre i samme situation. Du kan træne krop og hjerne, grine og hygge. Du vil blive en del af et socialt fællesskab, hvor livskvalitet og samvær vægtes højt. 

Til caféen er der også mulighed for at få rådgivning om, hvordan familien i dagligdagen håndterer et liv med demens.   

Tid: Caféen holder pause indtil vi igen kan samle et hold

Sted: Sundhedsafdelingen i kælderetagen på Pandrup Plejecenter, Bredgade 101 9490 Pandrup. Der er elevator.

Program: 

 • Kaffe og småkager
 • Hvad er der sket siden sidst ?
 • Gennemgang og samtale om dagens nyheder.
 • Aktiviteter, der både er sjove og hjernestimulerende f. eks:
  • Gåture
  • Quiz, brætspil og ordsprog
  • Planlægning af ture ud af huset i fællesskab
  • Sang m.v.

 En demenskoordinator deltager altid i caféen, og det er denne, der står for at planlægge aktiviteterne sammen med Jer, der deltager.                                                                              

Det er gratis at deltage, ved udflugter er der egenbetaling.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til Susanne Lindstrøm Paulsen på telefon 4191 1460 på hverdage fra 8-9 - dog ikke onsdage.

Samtalegrupper for pårørende

At være pårørende til en person med demens kan i perioder være umådeligt svært. Afmagt, frustration og sorg kan tage modet fra selv den stærkeste pårørende. Følelser af skam og skyld over ikke at slå til kan fylde én med dårlig samvittighed.

At mødes og snakke sammen i en samtalegruppe kan løsne op for svære følelser, og samværet med andre kan skabe håb og nyt mod på hverdagen. 

Erfaringer viser, at pårørende med rette støtte og vejledning i sygdomsforløbet, bliver bedre til at håndtere rollen som pårørende og det bliver muligt at leve et godt liv på trods af demens sygdom i familien. Støtte og vejledning forbereder nemlig dig som pårørende til det kommende forløb.

Jammerbugt Kommune har to samtalegrupper for pårørende til personer med demens 

Pandrup: Sundhedsafdelingen i kælderetagen på Pandrup Plejecenter, Bredgade 101, 9490 Pandrup

Tid: Den første torsdag i hver måned kl. 10-12.

Sommerferielukket august måned

Brovst: Sundhedshuset i kantinen, kælderetagen, Sygehusvej 6, 9460 Brovst

Tid: Den første tirsdag i hver måned kl. 10-12.

Sommerferielukket juli og august måned

Sådan afvikles møderne:

 • Velkomst ved demenskoordinator
 • Der serveres kaffe/te og brød: 20kr/gang
 • Information om gensidig aftale "tavshedspligt ud af gruppen"
 • Nyheder fra demenskoordinator
 • Hvordan er det gået siden sidst hjemme hos dig - runde, hvor alle får mulighed for taletid
 • Farvel og tak for i dag, hvor næste mødedato aftales
 • Mulighed for telefon- og mail liste.

Nogle af de emner, der bliver talt om i samtalegrupperne er: den hjemlige situation, hvordan du som pårørende kan fastholde dine egne interesser, hvordan du passer på dit eget helbred, og så hjælper gruppen hinanden med at skabe et frirum.

Hvis du har lyst til at deltage i en samtalegruppe for pårørende til personer med demens, kan du kontakte en af demenskoordinatorerne direkte eller sende en mail på demens@jammerbugt.dk.

Undervisning for pårørende

Er du pårørende til en person med demens, der fortsat bor i sit eget hjem? Så kan du deltage i kurset "Livet med demens i eget hjem".

Kurset klæder dig på til at tackle din situation som pårørende, og du og de andre deltagere, som er i samme situation som dig, kan udveksle erfaringer med hinanden.

Ægtefæller, samlevere, voksne børn og svigerbørn kan for eksempel deltage i kurset. Det kan også være andre i det nære netværk.

Kurset "Livet med demens i eget hjem" bliver afholdt af demenskoordinatorer og forløber over seks gange af tre timer. Kurset er en blanding af undervisning, dialog og erfaringsudveksling.

Kurset er opdelt i seks moduler, hvor der er et særligt fokus hver gang. Herunder kan du se, hvordan forløbet er bygget op:

Modul 1: Demens og kognitive vanskeligheder, der formidles viden med henblik på at give en forståelse for de individuelle problemstillinger personer med demens kan opleve i hverdagen.

Modul 2: At se det hele menneske. På dette modul får du viden om de faktorer, der kan have indflydelse på adfærden hos personer med demens, som rækker udover sygdommen.

Modul 3: Hverdagsliv med demens. Modulet bliver der givet viden og redskaber til at tackle og opretholde hverdagens aktiviteter og fritidsinteresser.

Modul 4: Kommunikation og samvær. På modulet får du en forståelse for konsekvenserne af ændrede kognitive betingelser samt redskaber til, hvordan du aktivt kan være med til at styrke samvær og kommunikation med personen med demens.

Modul 5: Følelser og relationer. Dette modul tager udgangspunkt i, hvordan du har det og din situation. Det er vigtigt at passe på sig selv og sikre sin egen trivsel og helbred.

Modul 6: Plan for fremtiden med demens. På modulet får du viden om hvilke muligheder, der er for hjælp og støtte lige fra lovgivning, kommunale tilbud og tilbud fra frivillige foreninger og særligt tilrettelagte fritidstilbud.

Kurset afvikles 2 gange årligt og foregår eks. på Rådhuset i Aabybro i Byrådssalen, Toftevej 43, 9440 Aabybro.

Det er gratis at deltage i kurset, og der er 15 pladser. Der skal være mindst fem tilmeldte, for at kurset bliver afholdt.

Du kan tilmelde dig ved at skrive til Anne Marie Behnk på demens@jammerbugt.dk eller på telefon 4191 1395 på hverdage fra 8-9.

Bliv demensven

Hvis du har lyst til at gøre en forskel for personer med demens, kan du blive demensven.

En demensven er en, der har sagt ja til at vide mere om demens. Den viden, du får som demensven, gør, at du kan hjælpe en person med demens, som du møder på din vej.

Du kan som demensven være med til at gøre Jammerbugt Kommune endnu mere demensvenlig. Du forpligter dig ikke til andet end at bruge din viden om demens, når du møder en demensramt.

Læs mere om demensvenner her.

Demenskoordinatorer

Anne Marie Behnk
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 13 95 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Susanne Lindstrøm Paulsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 60 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Dorthe Danielsen
Vestergade 9 9460 Brovst
Tlf.: 41 91 14 59 man-fre kl. 8-9
demens@jammerbugt.dk

Vil du vide mere om demens?