Seniorrådsvalg 2021

Seniorrådets væsentligste opgave er at være talerør for de ældre i Jammerbugt Kommune.

Valg til Seniorrådet
De nuværende medlemmer af Seniorrådet er valgt for perioden den 1. januar, 2018, til den 31. december, 2021. Der skal derfor være valg til den næste periode, det vil sige fra den 1. januar, 2022, til den 31. december, 2025.

Sådan foregår valget
Seniorrådsvalget i Jammerbugt Kommune 2021 bliver afholdt som et rent brevvalg. Afstemningsperioden bliver d. 13. - 27. oktober, 2021.

Midt i oktober modtager alle stemmeberettigede borgere et informationsbrev, en stemmeseddel samt en folder med præsentation af alle kandidater.

Valg, valgret og valgbarhed
Seniorrådet består af 13 medlemmer, og derudover skal der vælges op til 13 stedfortrædere. Alle, som er fyldt 60 år senest på sidste officielle valgdag, d. 27. oktober 2021, og som har fast bopæl i Jammerbugt Kommune, har valgret og er valgbare til Seniorrådet.

Der opstilles én valgliste, men Kommunalbestyrelsen har, for at sikre geografisk repræsentation af medlemmer i det nye Seniorråd, besluttet at inddele listen i fire områder, Brovst, Fjerritslev, Pandrup og Aabybro. De tre opstillede kandidater med flest stemmer, fra hvert af de fire områder, bliver valgt. Det 13. medlem bliver den af de opstillede kandidater, der opnår det største personlige stemmetal, - efter at de 12 er valgt.

Opstilling af kandidater
Jammerbugt Kommune vil hermed opfordre til, at du overvejer, om det kunne være noget for dig at opstille som kandidat til Seniorrådet.

Alle kandidater til Seniorrådsvalget skal udfylde en opstillingsblanket, som skal være Jammerbugt Kommune i hænde senest tirsdag d. 10. august, 2021.

Hvis du vil udfylde opstillingsblanketten online, så åben blanketten her.

Hvis du vil udskrive og udfylde opstillingsblanketten på papir, så hent blanketten her.

Seniorrådets arbejde
Seniorrådets væsentligste opgave er at være talerør for de ældre i Jammerbugt Kommune. Det foregår blandt andet ved, at Seniorrådet deltager i møder med Social- og Sundhedsudvalget og andre udvalg i Jammerbugt Kommune. Desuden afgiver Seniorrådet høringssvar, inden der træffes politiske beslutninger vedrørende ældreområdet, og har også mulighed for at fremsætte ønsker til nye initiativer.

Hvis du ønsker at vide mere om Seniorrådets arbejde, er du velkommen til at læse referaterne fra Seniorrådets møder her Referater og dagsordner - vælg Seniorrådet og klik på søg.

Valgbestyrelse
Til valgudvalget er valgt Leo Pedersen, Maren-Lis Østergaard Styrbæk, John Bruno Larsen, Birgitte Kvist og Walther Lundis. 

Yderligere oplysninger
Har du lyst til at opstille til valget, eller vil du gerne have yderligere informationer, er du velkommen til at kontakte Katrine Hylleberg Nielsen, på tlf. 7257 7733 eller mail khy@jammerbugt.dk, eller Helle Vallentin Møller, på tlf. 7257 7154 eller mail hvm@jammerbugt.dk.