Indberetning af vejskader

Hvis du oplever et hul i vejen, skader på fortov, stoppede regnvandsriste, manglende afstribning eller defekte skilte kan du indberette dette med denne selvbetjeningsløsning.

Klik her for at gå til selvbetjeningen.