Ansøg om hjælpemiddel / forbrugsgode / boligindretning

Blanketten udfyldes ved ansøgning om hjælpemidler og støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter lov om social service §§ 112/113/116.

Ansøg her

Kontakt:

Myndighedsafdelingen i Sundhed og Senior:

Sagsbehandlende terapeuter
Tlf.: 7257 9590
Man-fre 8.00 - 12.00