Indskrivning til skole

Når dit barn skal skrives ind i skole, kan du benytte denne selvbetjeningsløsning.

Her kan du indskrive dit barn i en folkeskoles børnehaveklasse eller 1.-klasse.

Gå til selvbetjeningsløsningen "Indskriv elev"

Skoleudsættelse

Børne- og Familieudvalget har på møde den 24. september 2018 godkendt en ny procedure for skoleudsættelser i Jammerbugt Kommune.

Du kan læse mere om proceduren for skoleudsættelser ved at klikke her: Procedure skoleudsættelse.

Der er ansøgningsfrist den 15. december. Forældre og børnehave vil modtage svar på ansøgningen i løbet af januar måned.

 

Blanketten ”Ansøgning om skoleudsættelse” kan du finde her.

 

Vigtig information vedr. udfyldelse af blanketten ”Ansøgning om skoleudsættelse”

  • Hvis du er alene om forældremyndigheden er det kun dig som forældre, der skal udfylde og underskrive med Nem-ID. Når du har gjort det, bliver blanketten automatisk sendt videre til den børnehave, som du har oplyst i ansøgningen. 

  • Hvis I har fælles forældremyndighed, så kan den ene forælder starte ansøgningen op og oplyse i ansøgningen, hvem den anden forælder er. Efter underskrift med Nem-ID, sendes blanketten videre til anden forælders e-boks. Her skal anden forælder åbne linket i brevet og underskrive med Nem-ID. Herefter sendes blanketten automatisk videre til børnehaven, som I har oplyst i ansøgningen.  

Børnehavelederen laver en udtalelse og ansøgningen sendes videre til Skole og Dagtilbud.