Fritagelse for Digital Post

Du kan søge om fritagelse fra Digital Post fra 1. marts 2014. Du skal møde op i Borgerservice i den kommune, du bor i, hvor du skal udfylde og underskrive en blanket på tro og love.

Hvis du ikke selv kan møde op i Borgerservice, kan du bede en pårørende om at gå i Borgerservice og hente blanketten. Du kan også selv printe den ud ved at benytte linket nedenfor. Blanketten skal du udfylde og underskrive for at søge om fritagelse.

Blanketten indeholder også en fuldmagtserklæring, som du skal udfylde. Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer din anmodning og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at du har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for dig.

Fritagelsesblanket

Fritagelsesblanket ved fuldmagt