Anmeldelse af skift i dyretype

Er du fritidslandmand kan du her anmelde skift af dyretype.

Anmeld skift af dyretype