Anmeld etablering, udvidelse eller ændring af dyrehold, landbrugsbyggeri m.m.

Blanketten udfyldes ved byggeanmeldelse i landzone.

Link til blanket