Skema for afmelding og anmeldelse af olietanke

Ansøgningen indsendes til den kommune, hvor olietanken befinder sig eller skal etableres. Ansøgningen udfyldes af ejendommens ejer eller af den ansvarlige for olietankens sløjfning eller etablering.

Ved etablering af olietanke under 6.000 liter, der anvendes til bygningsopvarmning, skal du anmelde arbejdet til kommunen senest 14 dage før, arbejdet påbegyndes.

Ved etablering af olietankanlæg (nedgravede anlæg på 100.000 liter og derunder samt overjordiske anlæg på 200.000 liter og derunder skal du anmelde arbejdet til kommunen senest 4 uger før, arbejdet påbegyndes.

Sløjfning skal anmeldes senest 4 uger efter at sløjfningen/bortskaffelsen er foretaget.

Anmeld eller afmeld olietank

link til olietankskema

Olietankskema