Godkendelse af en folkeoplysende forening i henhold til folkeoplysningsloven

Her kan du søge om godkendelse som folkeoplysende forening.

Ansøg om godkendelse som folkeoplysende forening