Ansøg om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde

Her kan du søge om lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde i henhold til folkeoplysningsloven.

Ansøg her