Beskyttelse mod direkte markedsføring (Robinsonlisten)

Hvis du ikke ønsker at få henvendelser direkte fra erhvervsdrivende i markedsføringsøjemed, kan du få indsat en markering i CPR registeret.

Find blanketten her