Erklæring om merbeskæftigelse m.v. og høring af de ansatte forud for ansættelse med løntilskud

Når virksomheder, institutioner mv. ansætter en ledig med løntilskud, skal en række betingelser være opfyldt. Oplysningerne i denne blanket danner grundlag for jobcenterets vurdering af, om virksomheden opfylder disse betingelser.

Ansøg her