Erklæring om antal af ansatte og høring af de ansatte ifm. virksomhedspraktik

Når virksomheder, institutioner mv. opretter en virksomhedspraktik, skal en række betingelser være opfyldt. Oplysningerne i denne blanket danner grundlag for jobcenterets vurdering af, om virksomheden opfylder disse betingelser. Blanketten anvendes også, hvis der er behov for en ny erklæring og høring af medarbejderne

Hent erklæring