Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud

Arbejdsgivertilbud om ansættelse med løntilskud - Efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kapitel 12 (§§ 51-67) eller kapitel 13 eller integrationslovens § 23c

Ansøg her