Anmodning om udbetaling af tilskud til voksenlærling

Virksomheden bedes besvare spørgsmålene på blanketten for at lette jobcenterets behandling af anmodningen, jf. retssikkerhedslovens § 11, stk. 1

Anmod her