DP 202H - Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

Ressourceforløbsydelse - Refusion under jobafklaringsforløb

Udbetalingen af sygedagpenge til den sygemeldte medarbejder standses, når der er udbetalt sygedagpenge i mere end 22 uger af de seneste 9 måneder. Samme regel gælder ved udbetaling af nedsatte sygedagpenge eller løn under sygdom.

Inden kommunen standser udbetalingen, skal kommunen dog foretage en revurdering af sagen. Hvis sygedagpengesagen ikke kan forlænges, overgår den sygemeldte til et jobafklaringsforløb.

Med skiftet til jobafklaringsforløb vil den sygemeldte modtage ressourceforløbsydelse. Ressourceforløbsydelsen svarer til kontanthjælpssatserne for personer over 30 år. Dog er satsen lavere for unge hjemmeboende under 25 år. Ressourceforløbsydelsen er uafhængig af en eventuel formue og af ægtefælles indtægter.

NemRefusion modtager en besked fra kommunen, hvis den sygemeldte overgår til jobafklaringsforløb.

Sådan søger du om refusion af sygedagpenge:
Som arbejdsgiver kan du søge om refusion af sygedagpenge frem til datoen, hvor medarbejderen overgår til jobafklaringsforløb. Du søger om refusion for sygedagpenge via www.virk.dk/nemrefusion. Når fristen for at søge refusion for sygedagpenge er udløbet lukkes sagen i NemRefusion.

Sådan søger du om refusion af løn udbetalt under jobafklaringsforløb:
Hvis du som arbejdsgiver udbetaler løn under jobafklaringsforløbet, kan du også søge om refusion for det antal timer, du udbetaler løn for. Refusionen beregnes ud fra ressourceforløbsydelsen.

Den maksimale månedlige ressourceforløbsydelse i 2015 er på 14.416,00 kr. pr. måned svarer til ca. 3.300,00 kr. pr. uge og ca. 89,00 kr. pr. time.

HUSK:
Ansøgning om refusion af løn udbetalt under jobafklaringsforløbet kan ikke ske via NemRefusion. Du skal i stedet udfylde og indsende papirblanketten DP202H, som KL har udarbejdet.

Her kan du hente blanketten: DP 202H Anmodning om lønrefusion (ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb) link til blanket 

Print og udfyld blanketten, og send den til Ydelseskontoret,
Jammerbugt Kommune, Toftevej 43, 9440 Aabybro.
Ydelseskontoret sender herefter et underretningsbrev til den sygemeldte med en kopi af din anmodning.

Anmodningsfrist: Der kan kun udbetales refusion for det tidsrum, der ligger indtil 3 måneder forud for fremsættelsen af kravet.