Vision for Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune fik i 2015 ny vision.

Visionen bærer overskriften ”Vi går efter forskellen” og er uddybet i tre temaer:

  • Mere i gang flere i gang
  • Dit gode liv
  • Vi gør det på jammerbugtsk

Jammerbugt myldrer af mennesker og virksomheder, der gør en forskel. Mangfoldigheden blomstrer og skaber dynamik, tryghed og frihed til et rigt og sundt liv. Jammerbugt Kommune baner hellere end gerne vejen for nye aktiviteter i alle dele af kommunen. På forskellig måde.

Læs Jammerbugt Kommunes vision

Du kan se mere information om, hvordan Jammerbugt Kommune arbejder med at omsætte visionen til konkrete mål og handlinger i planstrategien, helhedsplanen og i en oversigt over vedtagne politikker.