Direktionens ledelsesmæssige strategiplan

Strategiplanen præciserer det ledelsesmæssige grundlag i Jammerbugt kommune - ”Vi har styr på butikken og vi mestrer det professionelle samarbejde” og sætter fokus på en række strategiske indsatsområder, som direktionen og det strategiske chefforum sætter højst på den ledelsesmæssige dagsorden.

Strategiplanen tager udgangspunkt i kommunalbestyrelsens vision og planstrategi 2015 samt det godkendte budget 2016 og overslagsår.

Direktionens ledelsesmæssige strategiplan