Nyt fra FOU maj 2016

På denne side finder du 'Nyt fra FOU'

Folkeoplysningsudvalget på Facebook
Siden sidst er Folkeoplysningsudvalget kommet på Facebook. Nyheder og andre tiltag vil fremover blive annonceret på Facebook-siden, samt her på kommunens hjemmeside. Facebook-siden hedder ”Folkeoplysningsudvalget Jammerbugt Kommune”. 

Unglederkursus
Folkeoplysningsudvalget har tidligere besluttet at afholde et unglederkursus for unge i aldersgruppen 15 – 20 år. Skoler og Ungdomsskole tilbydes deltagelse. Det er nu besluttet at kurset skal afholdes i samarbejde med DGI.

Nærmere info udsendes senere. 

Online booking af lokaler i idrætshaller
Der har været afholdt kursus for hallerne vedrørende online booking af lokaler i idrætshallerne. Formålet er, at få hallerne til at imødekomme lovkravet om digitalisering. Som hjælp til dette var der inviteret en Conventus-konsulent fra DGI. 

Barselsvikar for fritidskonsulent
Birgitte Overgaard Madsen er ansat som vikar for fritidskonsulent Christina Pedersen, som går på barsel den 20. maj 2016.