Socialpsykiatrisk brugerråds sammensætning og formål

Det er brugerådets opgave at varetaget interesser herunder virke som bindeled mellem brugerne, Social- og Sundhedsudvalget og Handicaprådet.

At være med til at sikre udveksling af idéer og informationer på tværs af værestederne og styrke samarbejdet i det enkelte værested og på tværs af værestederne.

At sikre medindflydelse på nyansættelse af personale i Socialpsykiatrien igennem brugerrepræsentation i ansættelsesudvalget.
Brugerådet mødes på skift på de fire væresteder, som er i kommunen. 

Rådets sammensætning

Formand
Laila Helle Larsen
Træffes på værestedet Syrenen
Tjørnevænget 1
9460 Brovst
Tlf. 72 57 89 03

Næstformand
Brian André Christensen
Træffes på værestedet Åkanden
Bredgade 99
9490 Pandrup
Tlf. 72 57 89 05

Fra værestedet Åkanden
Lars Lynge Jensen og Lisbeth Faarup 

Fra værestedet Solsikken
Camilla Ingvardsen Hansen og John Kristian Klarborg

Fra værestedet Orkideen
Kennet Løgsted Andersen

Fra værestedet Syrenen
Lars Bech

Fra Opgangsfællesskabet
Vakant

Fra Toftehøj
Charlotte Hansen og Peter Kristensen

Fra Sneppen
Bodil Gyde Hansen

Sekretær:
Afdelingsleder af socialpsykiatrien
Emma M. Mark
Jammerbugt Kommune
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf. 72 57 72 11
Mobil: 41 91 22 11
Mailadr. emm@jammerbugt.dk

Repræsentant fra Handicaprådet:
Bent Pedersen

Kontakt

Afdelingsleder af Socialpsykiatrien
Emma M. Mark
Borgervænget 12
9460 Brovst
Tlf.: 72 57 72 11
Mobil 41 91 22 11
emm@jammerbugt.dk