Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke for Jammerbugt Kommune blev stiftet den 1. oktober 2009. Samvirket er en paraplyorganisation for foreninger, grupper og institutioner, der har et kulturelt formål og hører hjemme i kommunen.

Formålet med Kulturelt Samvirke er blandt andet at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter i Jammerbugt Kommune.  

Samvirkets sammensætning:

Formand: 
Inge Pedersen, Nr. Halne viser kunst, inge-p@mail.dk 

Næstformand
Birthe Holmgaard, Tranum Strandgård

Kasserer:
Susanne Hjort Hansen, Jammerbugtbibliotekerne

Henrik Hammer, Jammerbugt Kulturskole
Mogens Pedersen, Kunstforeningen Hvetbo 
Lisbet Emmery, Gjøl Natur- og Kulturcafe
Karsten Højen, Skovsgaard Hotel 

Suppleanter:
Jørgen Mortensen, Dit Lokal TV 
Gurli Mose, Hanbokoret

Revisor
Ernst Beckmann

Revisorsuppleant
Gerda Nielsen 

Sekretær uden for bestyrelsen:
Ulla Tjell, Jammerbugt Kommune, utd@jammerbugt.dk

Du kan blive medlem for 250 kr. om året. Se vedtægter nedenfor.

Diverse brochurer og skriv: 

Relevante dokumenter om Kulturelt Samvirke:

Kontakt

Formand:
Inge Pedersen
inge-p@mail.dk