Kulturelt Samvirke

Kulturelt Samvirke for Jammerbugt Kommune blev stiftet den 1. oktober 2009. Samvirket er en paraplyorganisation for foreninger, grupper og institutioner, der har et kulturelt formål og hører hjemme i kommunen.

Formålet med Kulturelt Samvirke er blandt andet at synliggøre, fremme og udvikle kulturelle aktiviteter i Jammerbugt Kommune.  

Samvirkets sammensætning:

Formand: 
Inge Pedersen, Nr. Halne viser kunst, inge-p@mail.dk

Næstformand
Birthe Holmgaard, Tranum Strandgård

Kasserer:
Susanne Hjort Hansen, Jammerbugtbibliotekerne
Karsten Højen, Skovsgård Hotel smba
Lisbet Emmery, Gjøl Natur- & Kulturcafe
Anders Rask, Brovst Musikforsyning
Per Gregersen, Jammerbugt Kulturskole  

Suppleanter:
Mogens Pedersen, Kunstforeningen Hvetbo
Jørgen Mortensen, Dit Lokal TV 

Sekretær uden for bestyrelsen:
Ulla Tjell, Jammerbugt Kommune, utd@jammerbugt.dk

Du kan blive medlem for 250 kr. om året. Se vedtægter nedenfor.

Diverse brochurer og skriv: 

Relevante dokumenter om Kulturelt Samvirke:

Kontakt

Formand:
Inge Pedersen
inge-p@mail.dk