Handicaprådet sammensætning og formål

Handicaprådets hovedopgave er at rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål.

Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere kommunalbestyrelsen om dets arbejde og forslag.

Handicaprådet kan:

  • Behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.
  • Tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.
  • Tage kontakt med andre, herunder andre handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

Handicaprådet formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske forhold, der vedrører handicappede.

Handicaprådet udarbejder en arbejdsplan, som beskriver rådets prioriteringer og indsatsområder,dels for det kommende års arbejde, dels for hele rådets funktionsperiode.

Efter Handicaprådets direktiv udarbejder sekretariatet hvert år en beretning om Handicaprådets virksomhed. Beretningen sendes til Kommunalbestyrelsen og offentliggøres efter aftale med Kommunalbestyrelsen.

Rådets sammensætning

Lone Nørager Kristensen, Danske Handicaporganisationer  - formand  

Ib Nellemann, Kommunalbestyrelsen - næstformand

Peter Klitgård, Danske Handicaporganisationer

Michael Schirmer Nielsen, Danske Handicaporganisationer

Bent Petersen, Danske Handicaporganisationer  

Hjørdis Odgaard, Danske Handicaporganisationer

Per Halsboe-Larsen, Kommunalbestyrelsen

John Andersen, repræsentant for teknik og miljøområdet

Uffe Viegh Jørgensen, repræsentant for børne- og familieområdet
 

Kontakt Handicaprådet

Formand for Handicaprådet
Lone Nørager Kristensen
Skovgårdene 3
9690 Fjerritslev
Tlf.: 30 88 37 92
lone@epilepsiforeningen.dk