Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det lokale beskæftigelsesråd (LBR) skal overvåge resultater og effekter af jobcenterets beskæftigelsesindsats og rådgive om, hvordan man kan forbedre den indsatsen i jobcenteret.

Beskæftigelsesrådet er sammensat af personer, der repræsenterer arbejdsmarkedets parter, Danske Handicaporganisationer, PLO (Praktiserende Lægers Organisation), det lokale integrationsråd, hvor et sådant er nedsat, samt evt. relevante lokale foreninger, såfremt de øvrige medlemmer af LBR er enige i, at disse foreninger skal være repræsenteret.

Rådets sammensætning:

Kommunalbestyrelsen har udpeget:
Morten Klessen (formand), Biersted
Som suppleant:
Søren Brink, Aabybro

Repræsentant fra Integrationsrådet:
Helle Bak Andreasen, Brovst
Som suppleant:
Bernard Ngueyong

Dansk arbejdsgiverforening:
Ejnar Sørensen (El-installatør), Aabybro
Hans Henrik Lindhardt (Ryaa Is), Aabybro

Landsorganisationen i Danmark:
Kate Ziegler, Aalborg
René Rosenkrans, Fjerritslev
Kurt A. Michaelsen, Pandrup
Som suppleanter:
Kim Jacobsen, Aalborg

De Samvirkende Invalideorganisationer:
Susanne Larsen, Brovst

A-kasserne:
Jesper F. Clausen, Nørresundby

VUC Jammerbugt:
Jens Jørgen Guldberg, Brovst

Ansøgningsskema til Det lokale beskæftigelsesråd - LBR - i Jammerbugt Kommune. Skemaet downloades HER.

Spørgsmål vedr. ansøgning mv. kan stiles til:

Peter Houkjær
phk@jammerbugt.dk
Tlf: 72 57 78 83

eller

Jesper Brogaard
jbr@jammerbugt.dk
Tlf: 72 57 71 64

Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
Hovedfax: 72 57 88 88
raadhus@jammerbugt.dk

Formand
Morten Klessen
mkl@jammerbugt.dk
Tlf. direkte 51 93 19 93

Dagsordener og referater

Find dagsordener og referater på kommunens forskellige udvalg, råd og nævn.