Bevillingsnævnet

Alkoholbevillinger gives af Bevillingsnævnet ud fra reglerne i Restaurationsloven. Det er også Bevillingsnævnet, der giver tilladelse til udvidet åbningstid med mere.

Hvis du skal søge om en bevillig, skal du gøre det på denne side Erhverv & Turisme - Alkoholbevilling.

Bevillingsnævnet består af:

Mogens Christen Gade, Borgmester – formand

Christian Hem, Kommunalbestyrelsen - næstformand

Rene Rosenkrans, Kommunalbestyrelsen

Konrad Helenius Nielsen, Direktør

Lars Mouritzen, Direktør

Sune S. Myrup, Vicepolitiinspektør Nordjyllands Politi

Poul Anker Andersen, Revisor

Lone Hilmer, Sekretariatet Jammerbugt Kommune - sekretær

Kontakt Bevillingsnævnet

Rådhuset Aabybro
Toftevej 43
9490 Aabybro 

Lone Hilmer
Tlf. direkte: 72 57 74 03
hil@jammerbugt.dk