Beboerklagenævnet

Beboerklagenævnet behandler uenigheder mellem lejere og udlejere inden for det almennyttige boligbyggeri i Aalborg Kommune og i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommune er tilknyttet Beboerklagenævnet i Aalborg frem til 31. december 2021.

Nævnets sammensætning

Formand
Souschef i Ankestyrelsen, cand.jur Kit Purkær Madsen

Udlejerrepræsentant
Lars Christian Larsen - indstillet af et flertal af boligforeningerne i Aalborg

Lejerrepræsentant
Nikoline Brohus  - indstillet af Danske Lejere

Social sagkyndig
Beskæftigelseschef Michael Toftegaard Larsen (deltager uden stemmeret i sager vedr. husordensovertrædelser)

Link til Styringsdialog

Hvilke type sager kan Beboerklagenævnet behandle?

 • Formalia ved varsling af huslejeforhøjelser
 • Boligens stand ved indflytning
 • Manglende vedligeholdelse
 • Istandsættelse ved fraflytning
 • Tilbagebetaling af beboerindskud
 • Betaling af varme, vand og lignende
 • Bytte, fremleje og fortsættelse af lejemålet
 • Husordensovertrædelse
 • Lovligheden af beslutninger truffet af beboerdemokratiet

Beboerklagenævnet kan bl.a. ikke træffe afgørelse inden for følgende områder:

 • Huslejens størrelse
 • Opsigelse og ophævelse af lejeaftaler 

Kontakt

Aalborg Kommune Beboerklagenævn
c/o Juridisk kontor
Boulevarden 13,
Postboks 462
9100 Aalborg

Tlf.: 99 31 17 22
Mads Leicht Larsen
Aalborg Kommune