Styrelsesvedtægt

Styrelsesvedtægt for Jammerbugt Kommune gældende med virkning fra 1. januar 2018.

En styrelsesvedtægt er et dokument, hvori de nærmere rammer for en dansk kommunes styrelse fastlægges.

Alle kommuner har en styrelsesvedtægt, der i vid udstrækning refererer til Styrelsesloven.

Af styrelsesvedtægten fremgår bl.a. kommunens styreform, antallet af medlemmer i byrådet/kommunalbestyrelsen, hvilke stående udvalg kommunen har nedsat, deres arbejdsopgaver samt hvilke opgaver borgmesteren varetager.

Kontakt

Kommunalbestyrelsen
byraad@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Nyttige links

Download Adobe Reader