Spørgetid

Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med de ordinære møder at indføre spørgetid.

Præmisserne for spørgetid er:

1. Ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse. 

2. Spørgeren skal være bosat eller være grundejer i Jammerbugt Kommune og oplyse navn og adresse.

3. Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.

4. Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for 2 minutter. Spørgsmål kan eventuelt stilles skriftligt, således at spørgsmål oplæses af formanden og derefter besvares. 

5. Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren, men spørgeren kan dog - efter anmodning - rette spørgsmålet direkte til et medlem eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.

6. Kommunalbestyrelsens medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.

7. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende ordinære møde. 

8. Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.

9. Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises, og spørgeren henvises til at tage kontakt til forvaltningen. 

10. Ved mødets afslutning vil der være mulighed for opfølgende spørgsmål fra tilhørere og pressen til beslutningerne på mødet.

11. Det tilkommer alene borgmesteren som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.

Kontakt

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk

Åbningstider

OBS! Udstedelse af pas foregår kun fra rådhuset i Aabybro.

Borgerservice i Aabybro:
Man-Ons 10.00-14.00
Tors 10.00-17.00
Fre 10.00-12.00

Borgerservice i Fjerritslev:
Mandag kl. 10-14

Borgerservice i Brovst:
Tirsdag kl. 10-14

Borgerservice i Pandrup:
Onsdag kl. 10-14

Telefontider i Borgerservice:
Man-Ons 08.00-15.30
Tors 08.00-17.00
Fre 08.00-13.00

Du har mulighed for at lave individuel aftale inden for telefonåbningstiderne i Borgerservice.

Husk dit NemID når du henvender dig i Borgerservice – så kan vi bedre hjælpe dig.

Der er flest borgere i Borgerservice mellem kl. 10-12 og torsdag eftermiddag. Kom gerne på andre tidspunkter.