Spørgetid

Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med de ordinære møder at indføre spørgetid.

Spørgetiden er pt. aflyst, da den suspenderes 3 måneder forud for et kommunalvalg.

Præmisserne for spørgetid er:

 • Ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
 • Spørgeren skal være bosat eller være grundejer i Jammerbugt Kommune og oplyse navn og adresse.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.
 • Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for to minutter. Spørgsmål, der ønskes fremsat på et kommunalbestyrelsesmøde, skal forinden være fremsendt til borgmesteren på mail raadhus@jammerbugt.dk mærket ”Spørgetid”, således at borgmesteren har modtaget spørgsmålet i skriftlig form senest kl. 12.00 dagen før kommunalbestyrelsesmødet. Det skriftlige spørgsmål kan eventuelt stilles således, at spørgsmålet oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren, men spørgeren kan dog – efter anmodning – rette spørgsmålet direkte til et medlem eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
 • Kommunalbestyrelsens medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
 • Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende ordinære møde.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 • Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises, og spørgeren henvises til at tage kontakt til forvaltningen.
 • Ved mødets afslutning vil der være mulighed for opfølgende spørgsmål fra tilhørere og pressen til beslutningerne på mødet.
 • Det tilkommer alene borgmesteren som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.
 • Spørgetiden suspenderes tre måneder forud for et kommunalvalg.

Gældende fra 1. januar 2018

Kontakt

Kommunalbestyrelsen
byraad@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk