Spørgetid

Kommunalbestyrelsen har besluttet i forbindelse med de ordinære møder at indføre spørgetid.

Pga. sundhedsmyndighedernes anvisninger, er der pt. ikke åbent for tilhørere, og spørgetiden er aflyst. Der er stadig mulighed for at fremsende spørgsmål, der vil blive besvaret skriftligt. Kommunalbestyrelsesmødet kan følges live her.

Præmisserne for spørgetid er:

 • Ved begyndelsen af kommunalbestyrelsens ordinære møder afholdes spørgetid af indtil 30 minutters varighed. Spørgeren skal være til stede ved mødets begyndelse.
 • Spørgeren skal være bosat eller være grundejer i Jammerbugt Kommune og oplyse navn og adresse.
 • Spørgsmål skal angå forhold af almen kommunal interesse for kommunens borgere og kan ikke angå oplysninger og forhold om enkeltpersoner – ej heller om spørgeren selv.
 • Spørgsmål skal være korte og præcise, så de kan stilles inden for to minutter. Spørgsmål, der ønskes fremsat på et kommunalbestyrelsesmøde, skal forinden være fremsendt til borgmesteren på mail raadhus@jammerbugt.dk mærket ”Spørgetid”, således at borgmesteren har modtaget spørgsmålet i skriftlig form senest kl. 12.00 dagen før kommunalbestyrelsesmødet. Det skriftlige spørgsmål kan eventuelt stilles således, at spørgsmålet oplæses af formanden og derefter besvares.
 • Spørgsmål besvares normalt af borgmesteren, men spørgeren kan dog – efter anmodning – rette spørgsmålet direkte til et medlem eller en gruppe. Besvarelsen af spørgsmål skal være korte og klare, og det er tilladt spørgeren et kort tillægsspørgsmål med efterfølgende svar.
 • Kommunalbestyrelsens medlemmer afgør selv, om de ønsker at besvare de stillede spørgsmål.
 • Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næstkommende ordinære møde.
 • Hvis der stilles spørgsmål vedrørende punkter optaget på dagsordenen, besvares spørgsmålet ikke straks, men først under behandlingen af pågældende punkt på dagsordenen.
 • Spørgsmål der i første omgang rettelig bør stilles til forvaltningen afvises, og spørgeren henvises til at tage kontakt til forvaltningen.
 • Ved mødets afslutning vil der være mulighed for opfølgende spørgsmål fra tilhørere og pressen til beslutningerne på mødet.
 • Det tilkommer alene borgmesteren som mødeleder at fortolke og administrere ovennævnte bestemmelser.
 • Spørgetiden suspenderes tre måneder forud for et kommunalvalg.

Gældende fra 1. januar 2018

Kontakt

Kommunalbestyrelsen
byraad@jammerbugt.dk

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk