Politikeres vederlag 2019

Offentliggørelse af vederlag for 2019 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Næstformand for KKR

Formand Væksthus Nordjylland

 

40.000 kr.

28.663 kr.

66.334 kr.

90.000 kr.
 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

40.558 kr.
 

Niels Christian Hem

NT´s bestyrelse

 

36.022 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

81.116 kr.
 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.242 kr.
 

Michael Krogsgaard

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.118 kr.
 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Formand for FGU-Nordvest

Foreløbig formand for FGU-Nordvest

 

11.909 kr.

16.042 kr.

Ib Nellemann

Bestyrelsen og byggesagshonorar boligselskabet Domea Aabybro

 

9.442 kr. 

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.118 kr.

 

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.118 kr.

 

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommunalbestyrelse - satser pr. 1. april 2019:

 

Årligt vederlag - Borgmester

935.587 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

65.491 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester

28.067 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen

94.883 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg

233.896 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg

46.779 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg

32.745 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år

14.680 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg

46.779 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg

28.067 kr.

www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2019 i PDF-format HER.