Politikeres vederlag 2018

Offentliggørelse af vederlag for 2018 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Næstformand for KKR

Formand Væksthus Nordjylland

 

40.000 kr.

27.721 kr.

65.432 kr.

52.500 kr.
 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

40.729 kr.
 

Niels Christian Hem

NT´s bestyrelse

 

35.396 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

81.458 kr.
 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.242 kr.
 

Michael Krogsgaard

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.864 kr.
 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Formand for FGU-Nordvest

 

4.583 kr.

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.242 kr. 

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.864 kr.

 

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.864 kr.

 

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommunalbestyrelse - satser pr. 1. april 2018:

 

Årligt vederlag - Borgmester

911.949 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

64.153 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester

27.358 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen

92.914 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg

227.987 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg

45.597 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg

31.918 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år

14.376 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg

45.597 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg

27.358 kr.

 www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2018 i PDF-format HER.