Politikeres vederlag 2017

Offentliggørelse af vederlag for 2017 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Formand for KKR

 

40.000 kr.

27.721 kr.

215.437 kr.
 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

40.690 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

NT's bestyrelse

 

81.377 kr.

34.263 kr.
 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.242 kr.
 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

15.617 kr.

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.242 kr.

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.617 kr.

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.617 kr.

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommunalbestyrelse - satser pr. 1. januar 2017:

 

Årligt vederlag - Borgmester

911.949 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

64.153 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester


27.358 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen


92.914 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg


227.987 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg


45.597 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg


31.918 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år


14.376 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg


45.597 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg


27.358 kr.

 www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2016 i PDF-format HER.