Politikeres vederlag 2016

Offentliggørelse af vederlag for 2016 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Formand for KKR

 

40.000 kr.

27.251 kr.

211.502 kr.
 

Jens Christian Golding

Renonord

 

12.466 kr.

 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

30.301 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

NT's bestyrelse

 

60.604 kr.

33.844 kr.
 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.170 kr.
 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

6.325 kr.

Morten Marinus

Bestyrelsen i I/S Reno Nord

 

12.909 kr.

 

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.170 kr.

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.151 kr.

Malou Skeel

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

8.825 kr.
 

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.151 kr.

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommunalbestyrelse - satser pr. 1. januar 2017:

 

Årligt vederlag - Borgmester

880.966 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

61.668 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester


26.429 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen


89.314 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg


220.242 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg


44.048 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg


30.834 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år


13.819 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg


44.048 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg


26.429 kr.

 www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2016 i PDF-format HER.