Politikeres vederlag 2015

Offentliggørelse af vederlag for 2015 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Formand for KKR

 

40.000 kr.

26.948 kr.

208.799 kr.
 

Jens Christian Golding

Renovest I/S

 

13.243 kr.

 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

30.121 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

NT's bestyrelse

 

60.244 kr.

33.605 kr.
 

Susanne Møller

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.108 kr.
 

Morten Marinus

Bestyrelsen i I/S Reno Nord

 

18.606 kr.
 

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

4.108 kr.

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.061 kr.

Malou Skeel

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

15.061 kr.
 

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Næstformand for bestyrelsen i Renovest I/S

 

 

15.061 kr.

26.487 kr.
 

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommune - satser pr. 1. juli 2014:

 

Årligt vederlag - Borgmester

670.446 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

46.931 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester

20.113 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen

87.442 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg

167.611 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg

33.522 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg

23.466 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år

13.819 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg

33.522 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg

20.113 kr.

www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2015 i PDF-format HER.