Politikeres vederlag 2014

Offentliggørelse af vederlag for 2014 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.  

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns Repræsentantskab

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Formand for KKR

40.000 kr.

17.778 kr.

207.070 kr.

Jens Christian Golding

Mokana

Renovest I/S

13.790 kr.

13.230 kr.

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

30.121 kr.

Lars Jørgen Holt

Formand i bestyelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

NT's bestyrelse

60.244 kr.

36.249 kr.

Susanne Møller

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

3.010 kr.

Morten Marinus

Bestyrelsen i I/S Reno Nord

18.781 kr.

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

4.014 kr.

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

15.061 kr.

Malou Skeel

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

15.061 kr.

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

Næstformand for bestyrelsen i Renovest I/S

15.061 kr.

26.460 kr.

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommune - satser pr. 1. juli 2014:  

Årligt vederlag - Borgmester

662.165 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

46.351 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester

19.865 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen

86.122 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg

165.541 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg

33.108 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg

23.176 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år

13.325 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg

33.109 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg

19.865 kr.

www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2014 i PDF-format HER.