Politikeres vederlag 2020

Offentliggørelse af vederlag for 2020 for kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt Kommune.

I medfør af lov om kommunernes styrelse § 16e skal kommunalbestyrelsen offentliggøre størrelsen af de vederlag, som kommunalbestyrelsens medlemmer modtager for varetagelsen af hverv, som de er valgt til eller foreslået til af kommunen.

Det er kun vederlag, der er omfattet af bestemmelsen. Andre udbetalinger til et kommunalbestyrelsesmedlem, som er knyttet til varetagelsen af de omhandlede hverv er ikke omfattet. Således er der ikke oplyst om mødediæter, godtgørelse af positive udgifter eller erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Mogens Gade

Aalborg Lufthavns bestyrelse

Formand for Fjerritslev Gymnasium

Næstformand for KKR

Formand Erhvervshus Nordjylland

 

40.000 kr.

28.905 kr.

67.860 kr.

90.000 kr.
 

Jens Christian Golding

Reno Nord I/S's bestyrelse

 

2.580 kr.
 

Per Halsboe-Larsen

Næstformand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

41.688 kr.
 

Niels Christian Hem

NT´s bestyrelse

 

36.250 kr.
 

Lars Jørgen Holt 

Formand i bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

83.367 kr.
 

Susanne Møller Jensen

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

3.444 kr.
 

Michael Krogsgaard

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.567 kr.
 

Bøje Holmsgaard Lundtoft

Formand for FGU-Nordvest

 

29.145 kr.

Ib Nellemann

Bestyrelsen i boligselskabet Domea Aabybro

 

7.757 kr. 

 

René Rosenkrands

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.567 kr.

 

Torben Sørensen

Bestyrelsen for Jammerbugt Forsyning A/S

 

16.567 kr.

 

Oversigt over vederlag - Jammerbugt Kommunalbestyrelse - satser pr. 1. april 2021:

 

Årligt vederlag - Borgmester

971.661 kr.

Årligt vederlag - 1. viceborgmester

68.016 kr.

Årligt vederlag - 2. viceborgmester

29.150 kr.

Årligt vederlag - Medlem af kommunalbestyrelsen

98.687 kr.

Årligt vederlag - Udvalgsformand stående udvalg

242.915 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for udvalg

48.583 kr.

Årligt vederlag - Medlem af udvalg

34.008 kr.

Årligt vederlag - Hjemmeboende børn under 10 år

15.269 kr.

Årligt vederlag - Formand for børn- og ungeudvalg

48.583 kr.

Årligt vederlag - Næstformand for børn- og ungeudvalg

29.150 kr.

www.jammerbugt.dk/politik/udvalg kan du læse mere om Jammerbugt Kommunes udvalg, samt hvilke kommunalbestyrelsesmedlemmer, der bestrider hvilke poster.

Hent oversigten over vederlag 2020 i PDF-format HER.

Jammerbugt Kommune
Toftevej 43
9440 Aabybro
Hovednr.: 72 57 77 77
raadhus@jammerbugt.dk