Kommunale samarbejder

Kommunen samarbejder med:

Aalborg samarbejdet (sammen med Rebild og Aalborg kommuner)

Væksthus Nordjylland

KKR - Kommunernes Kontakt råd

KL - Kommunernes Landsforening

Venskabsbyer

Kulturaftale Nordjylland

Regionale Beskæftigelsesråd

Sundhedsaftale Nordjylland

Netværk Limfjorden

NT - Nordjyllands Trafikselskab

Sommerhusgrundejer

Kommunikation:

Kommunikationskonsulent
Marianne Bue Lønskov
Tlf.: 72 57 73 94
mbl@jammerbugt.dk

Webkoordinator
Signe Børresen
Tlf.: 72 57 74 04
sib@jammerbugt.dk

Grafiker
Hanne Boelt Baggesen
Tlf.: 72 57 74 65
hbb@jammerbugt.dk