Torben Sørensen (V)Jeg er 54 år, bor i V. Hjermitslev er uddannet elektriker og landmand. Jeg har siden 1985 drevet vores gård ”Dammen” med planteavl og slagtesvin.

Jeg er gift med Karen, som også er selvstændig – med sit eget lille regnskabsfirma.

Vi har 3 børn som alle er flyttet hjemmefra og godt på vej med uddannelse. 

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen for Jammerbugt Kommune siden 2006 og har, i de snart 2 perioder, siddet i Børne- og Familieudvalget. I første periode var jeg også i Beskæftigelsesudvalget. Derudover sidder jeg i bestyrelsen for Jammerbugtforsyning samt Renovest.

Ud over det kommunale arbejde, sidder jeg i bestyrelser for V. Hjermitslev Vandværk, V. Hjermitslev Boldklub og Venstre Nord, derudover har jeg tidligere siddet i skolebestyrelsen for V. Hjermitslev skole i 9 år.

Mine mærkesager er:

  • At fremme de mindre samfund, frem for at afvikle dem.
  • At der bliver støttet op omkring det frivillige arbejde og initiativtagere.
  • At miljø, natur og erhverv kan gå hånd i hånd.
  • At værne og støtte op om vores folkeskole da vores børn og unge`s uddannelse er vores vigtigste ressource.
  • At sikre en bred og fleksibel vifte af pasningstilbud der skal forvaltes efter princippet ”pengene følger barnet”
  • At føre en ældrepolitik der bygger på tryghed og valgfrihed med borgeren i centrum.
  • At værne og støtte op om landbruget som et betydningsfuldt erhverv for Jammerbugt kommune.
  • At politik handler om tillid og troværdighed  

Kontaktoplysninger:

Landmand
Ingstrupvej 44, V. Hjermitslev
9700 Brønderslev

Privat: 98 88 70 20 - Mobil: 40 25 38 26

tso@jammerbugt.dk