Niels Christian Hem (V)Jeg bor i Pandrup med min samlever Rikke, vi har tilsammen fire børn i alderen fra 13 til 17 år. 

Jeg har gennem 21 år arbejdet i turistbranchen via mit job som restauratør på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. I dag er jeg ansat i Christian Hem Invest, som er et investeringsselskab med fortrinsvis ejendoms og finansielle investeringer. Ligeledes er jeg bestyrelsesmedlem i Sparekassen Vendsyssel. Bestyrelsesformand for Feriecenter Nordsøen i Blokhus, samt medlem af et par andre bestyrelser. 

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen siden Jammerbugt Kommune blev dannet, alle perioder har jeg siddet i økonomiudvalget samt udvalget for kultur- fritid og landdistrikter. Ligeledes er jeg udpeget som domsmand ved retten i Hjørring, medlem af Erhvervs og Turistrådet samt bevillingsnævnet for udstedelse af alkoholbevillinger. 

Mine mærkesager i det politiske er, at sikre Jammerbugt Kommune har en stabil økonomi, der sikre fortsat udvikling i alle dele af kommunen. Udvikling af kommunen via mere bosætning, og derved mulighed for udvikling i kommunen. Gode forhold for erhverv, turisme samt landbrug via god dialog med Jammerbugt Kommune. Alle, der selv har børn, vil jeg gerne sikre gode rammer og kvalitet i det tilbud som børn er en del af, her under børnepasningen, skolegang og fritidsaktiviteter.

Jeg er bevidst om, at en kommune udvikler sig bedst og hurtigst i god dialog med lokalsamfund og ildsjæle.