Niels Christian Hem (V)Jeg bor i Pandrup med min samlever Rikke Brusgaard, som driver egen forretning. Vi har tilsammen fire børn i alderen fra 16 til 20 år, som alle er under uddannelse.

Jeg har gennem 21 år arbejdet i turistbranchen via mit job som restauratør på Restaurant Nordstjernen i Blokhus. I dag er jeg ansat i Christian Hem Invest, som er et investeringsselskab med fortrinsvis ejendomme og finansielle investeringer. Ligeledes er jeg bestyrelsesmedlem i Spar Hvetbo Fonden, bestyrelsesformand for Blokhus Feriecenter samt medlem af NT’s bestyrelse. Jeg er medlem af en række bestyrelser, hvor jeg er investor.

Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen, siden Jammerbugt Kommune blev dannet, alle perioder har jeg været medlem af økonomiudvalget samt udvalget for kultur, fritid og landdistrikter. Jeg repræsenterer Kommunalbestyrelsen som medlem i Erhvervs- og Turistrådet samt bevillingsnævnet for udstedelse af alkoholbevillinger, samt i landdistriktsrådet.

Mine mærkesager i det politiske er, at sikre Jammerbugt Kommune har en stabil økonomi, der sikrer fortsat udvikling i alle dele af kommunen. Udvikling af kommunen via mere bosætning, via forskellige boligformer. Gode forhold for erhverv, turisme samt landbrug via god dialog med Jammerbugt Kommune. Ligeledes er jeg optaget af ”Det gode liv” for børn, unge og ældre.