Michael Krogsgaard (V)Jeg er 44 år og gift med Pernille. Vi har 2 børn – Kristian på 8 år og Katrine på 6 år. Jeg er født og opvokset i Aabybro. I 2005 flyttede vi fra Aalborg til Aabybro, hvor vi byggede hus. 

Jeg er uddannet i den finansielle sektor, Jyske Bank i 1994, hvor jeg var ansat indtil 2013. Siden 2013 har jeg arbejdet sammen med min far i familievirksomheden, Jørn Krogsgaard A/S, Aabybro. 

Jeg er formand for Aabybro Badminton Club, hvor jeg har været bestyrelsesmedlem siden 1994. Herudover er jeg medlem af Dansk Industris bestyrelse i Aalborg og medlem af Erhvervs- og Turistrådet i Jammerbugt Kommune.

Politik har altid haft min store interesse såvel lands- som kommunalpolitik. Jeg har valgt at stille op til kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune, fordi jeg har lyst og energi til at arbejde for udvikling af vores kommune.

Vækst i indbyggertal og udvikling af handels- og erhvervsliv samt turismen er vigtige fokusområder, idet det er ensbetydende med øgede indtægter og velstand for kommunen, hvilket giver mulighed for mere velfærd for borgerne. Jeg er klar til at arbejde for disse fokusområder og for positiv udvikling i hele Jammerbugt Kommune.

Jeg sidder i Teknik- & Miljøudvalget og Beskæftigelsesudvalget. Desuden er jeg udpeget som bestyrelsesmedlem i Jammerbugt Forsyning A/S. Det er spændende udvalgsposter, og jeg glæder mig til at komme i gang med det politiske arbejde.