Lars Jørgen Holt (V)Jeg bor i Nørhalne sammen med min kone Vera, og jeg har boet i byen siden 1975.

Jeg er uddannet i et pengeinstitut, og jeg har siden 2002 arbejdet i Spar Nord Banks Storkundeafdeling i Aalborg. Min elevtid startede i 1970, og de seneste 25 år har jeg arbejdet med erhvervskunder i alle brancher.

En lang række af de kunder, jeg betjener, er orienteret mod udlandet, hvilket betyder, at jeg har mange kontakter på forskellige niveauer rundt i hele Europa.

Det lokale foreningsliv har altid interesseret mig, og jeg er eller har været medlem af bestyrelsen i bl.a. Antenneforening, Vandværk og naturligvis partiforeningen i Venstre. Ligeledes er jeg aktiv i IFN Nørhalne.

Jeg har været medlem af Kommunalbestyrelsen i Jammerbugt Kommune siden kommunens fødsel. Dette er således min 4. periode.

Jeg har været kommunens 1. Viceborgmester, ligesom jeg har været medlem af Kultur- Fritids og Landdistriktsudvalget og Beskæftigelsesudvalget. I indeværende periode er jeg medlem af Økonomiudvalget. Dertil kommer, at jeg bl.a. er formand for bestyrelsen i Jammerbugt Forsyning A/S og medlem af repræsentantskabet i HMG Naturgas..

Mine politiske mærkesager er de samme, som de har været i alle årene.

  • For det første skal Jammerbugt Kommune til stadighed have en god og sund økonomi – uden overskud på driften og til stadighed fornuftige kassehenlæggelser bliver alt andet svært!
  • Jammerbugt Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune. Vi skal på bedst mulig måde understøtte og rådgive vores erhvervsliv – herunder også yde en særlig indsats over for iværksættere i Jammerbugt Kommune.
  • Jammerbugt Kommune er en landdistriktskommune, og vi skal derfor målrettet understøtte de lokale ildsjæle og det lokale foreningsliv.